【www.jyzhk.com--题材作文】

 明月几时有,出自苏轼《水调歌头·明月几时有》。同时“明月几时有”也是歌的名字。下面是小编为您收集整理的简谱,希望对您有所帮助。

 明月几时有简谱

王菲《明月几时有》简谱

 明月几时有歌词

 明月几时有把酒问青天

 不知天上宫今夕是何年

 我欲乘风归去唯恐琼楼玉宇

 高处不胜寒起舞弄清影何似在人间

 转朱阁低绮户照无眠

 不应有恨何事长向别时圆

 人有悲欢离合月有阴晴圆缺

 此事古难全

 但愿人长久千里共婵娟

 我欲乘风归去唯恐琼楼玉宇

 高处不胜寒起舞弄清影何似在人间

 转朱阁低绮户照无眠

 不应有恨何事长向别时圆月时圆

 人有悲欢离合月有阴晴圆缺

 此事古难全

 但愿人长久千里共婵娟

本文来源:https://www.jyzhk.com/zuowen/60659/