【www.jyzhk.com--推荐】

又又组词

 1、【又尖又细】形容某个物品十分尖锐

 2、【又高又瘦】描述人或特的特点

 3、【又酸又甜】一般形容食物的味道

 4、【又唱又跳】形容尽情欢乐

 5、【又吼又叫】用来形容人或动物情绪的变化

 6、【又大又圆】月亮又大又圆,直径很大的圆

 7、【又打又骂】动态词,形容情绪波动很大

 8、【又恨又怨】强烈不满或仇恨怨怼,也指情绪

 9、【又大又红】比喻苹果,灯笼等。

 10、【又跑又跳】玩皮的小孩或公园里的猴子又跑又跳。

 11、【又气又恼】十分生气暗含恼怒

 12、【又香又脆】不但很香而且很脆。

 13、【又渴又累】指户外或劳动后的疲劳。

 14、【又白又嫩】一般来形容刚出生的婴儿或者女孩

 15、【又香又甜】这是指人的睡相又香又甜或闻起来又香又甜,吃起来又香又甜

 更多:

 又又组词:

 又白又胖、又香又甜、又高又瘦、又矮又胖、又粗又矮、又高又细、又香又脆、又白又嫩、又哭又闹、又尖又细、又渴又累、又高又大、又矮又小、又惊又喜

 又说又笑、又大又圆、又长又细

 又白又胖、又香又甜、又香又脆

 又白又嫩、又哭又闹、又尖又细

 又渴又累、又高又大、又惊又喜

 又蹦又跳、又高又瘦、又大又红

 又粗又长、又高又壮、又吵又闹

本文来源:https://www.jyzhk.com/content/30303/