【www.jyzhk.com--推荐】

【成语名字】韩信将兵,多多益善
【汉语拼音】hán xìn jiàng bīng,duō duō yì shàn
【近义词】:韩信将兵,多多益办
【反义词】:凤毛麟角、历历可数
【成语出处】司马迁《史记·淮阴侯列传》:上尝从容与信言诸将能不,各有差。上问曰:“如我,能将几何?”信曰:“陛下不过能将十万。”上曰:“于公何如?”曰:“臣多多而益善耳。”上笑曰:“多多益善,何为我禽?”信曰:“陛下不能将兵,而善将将,此乃信之所以为陛下禽也。且陛下所谓天授,非人力也。”
【成语解释】比喻越多越好。
【韩信将兵,多多益善造句】这些装备还是韩信将兵,多多益善,赶紧去准备吧。
【韩信将兵,多多益善的成语故事】
刘邦曾经随便和韩信讨论各位将领的才能,(认为)他们各有高下。刘邦问道:“像我自己,能带多少士兵?”韩信说:“陛下不过能带十万人。”刘邦说:“那对你来说呢?”韩信回答:“像我,越多越好。”刘邦笑道:“统帅士兵的越多越好,那(你)为什么被我捉住?”韩信说:“陛下不善于带兵,但善于统领将领,这就是韩信我被陛下捉住的原因了。而且陛下的能力是天生的,不是人们努力所能达到的。”

本文来源:https://www.jyzhk.com/content/14473/